Acceptatie, tolerantie & eigenwaarde

Algemene informatie

Bij zorgorganisatie Actolei bieden we persoonsgerichte zorg, waarbij we nauw aansluiten op de individuele zorgbehoeften van onze bewoners.

Alles wat je moet weten over

Zorgorganisatie Actolei

Actolei is een kleine, maar volop in ontwikkeling zijnde organisatie. Onze stichting werkt volgens een raad van toezicht model en wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (WLZ) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor nieuwe bewoners bieden wij zorg in natura aan, waarvoor vanzelfsprekend een geldige CIZ-indicatie nodig is.

Onze gedreven begeleidingsteams worden op de locaties ondersteund door een team van ondersteunende diensten. De directe leiding ligt bij de manager, ondersteund door het organisatieteam dat zorgt voor een goed geregelde administratie en soepele processen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverleningsovereenkomsten die zorgorganisatie Actolei sluit met bewoners met een indicatie voor langdurige zorg.

Kwaliteit

Actolei is ISO-gecertificeerd, wat betekent dat onze interne organisatie en gang van zaken goed geregeld zijn. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en we zien dit als een continu leerproces waarin we onszelf voortdurend ontwikkelen.

Wij hanteren twee kwaliteitskaders: één vanuit de gehandicaptenzorg en één vanuit de forensische zorg. Actolei richt zich op verbetering en ontwikkeling, maar probeert tegelijkertijd de administratieve lasten beheersbaar te houden. Daarom zijn de kaders vanaf 2023 samengevoegd in één document. Daarnaast is er een versie in korte en makkelijke taal beschikbaar, omdat de kwaliteitsverslagen voor ons allemaal van belang zijn.

De kwaliteitsverslagen van afgelopen jaren vind je op onze overzichtspagina Kwaliteit Acotlei

Privacyverklaring

Wij vinden het bij Actolei belangrijk dat er goed met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom leggen we jou uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom. Ook vertellen we je graag wat jouw rechten zijn als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door zorgorganisatie Actolei en hoewel we streven naar het up-to-date en correct houden van de informatie, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. Onderstaand kan je onze volledige disclaimer bekijken. 

Klachtenprocedure

Wil je in contact komen met de klachtenfunctionaris?
Stuur een mail naar klacht@actolei.nl.

We willen de klacht graag snel met jou oplossen. Je helpt ons door het onderstaande klachtenformulier in te vullen en te mailen naar de klachtenfunctionaris

Algemene informatie

Externe samenwerkingen

Actolei werkt samen met een breed scala aan externe behandelaars en experts. Deze samenwerking stelt ons in staat om onze bewoners de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden, door gebruik te maken van gespecialiseerde kennis en ervaring vanuit diverse disciplines.

Duurzaamheid

Via ons lidmaatschap bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben wij ons gecommitteerd aan de Green Deal Zorg. Dit houdt in dat we ons best doen om onze omgeving te beschermen, energie te besparen en respectvol om te gaan met de hulpbronnen van onze planeet. Concreet betekent dit voor ons:

 • De nieuwbouwlocaties zijn voorzien van een warmtepomp en volledig geïsoleerd.
 • Onze locaties zijn grotendeels voorzien van ledverlichting.
 • We kopen groene energie in.
 • We werken met een server-based netwerk en onze data is ondergebracht bij een energiezuinig serverpark.
 • We vermijden afval en scheiden afval.
 • We recyclen waar mogelijk.
 • We ondersteunen de natuur door het plaatsen van nestkastjes en creëren van soortendiversiteit in de directe leefomgeving.
 • We maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
 • In onze werkplaats repareren en hergebruiken wij inventaris en gebruiksmaterialen.
 • We werken zo min mogelijk met printen.

Daarnaast kopen en verwerken we voedsel verantwoord en vermijden we verspilling.

Samen zetten we ons in voor een duurzame toekomst!

Bijkomende kosten

Als je bij ons komt wonen, dan is dit met een WLZ-indicatie voor verblijf en dagbesteding. Dit valt voor alle nieuwe bewoners onder Zorg in Natura (ZIN), wat betekent dat je maandelijks een eigen bijdrage betaalt via het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is, kun je navragen bij het CAK. Hierdoor hoef je niet extra te betalen voor wonen en eten en drinken. 

Soms heb je misschien iets extra's nodig, bijvoorbeeld om een wens te vervullen en extra begeleiding hiervoor te vragen. In dat geval kan het zijn dat je hiervoor extra moet betalen. Maar als de extra begeleiding nodig is vanwege je zorgvraag, dan hoef je dit niet extra te betalen. Dit wordt per persoon bekeken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Daarnaast kunnen er extra kosten ontstaan voor het onderhoud van je kamer of als iets kapot is. Hierbij geldt:

 • Als iets kapot gaat door normale slijtage, betaalt Actolei de kosten.
 • Als iets opzettelijk kapot wordt gemaakt, betaalt de veroorzaker de kosten.
 • Als er extra uren begeleiding nodig zijn, bedragen de kosten hiervoor €45,- per uur.

Vooraf wordt altijd goed gekeken naar je situatie, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Vertrouwenspersoon WZD

Clientvertrouwenspersoon WZD
Heb je een klacht over onvrijwillige zorg dan kun je naar de clientvertrouwenspersoon WZD. De clientvertrouwens persoon zorgt voor informatie, advies en bemiddeling bij klachten rondom onvrijwillige zorg. Hij of zij kan je ook helpen bij het indien van een klacht.

Wil je in contact komen met de clientvertrouwenspersoon WZD?

Margreeth Rebers
Telefoon: 06 – 21 38 51 22
E-mail: m.rebers@hetlsr.nl

LSR-cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.