Acceptatie, tolerantie & eigenwaarde

Disclaimer

Bij zorgorganisatie Actolei bieden we persoonsgerichte zorg, waarbij we nauw aansluiten op de individuele zorgbehoeften van onze bewoners.

Disclaimer

Algemene informatie
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Stichting Actolei en hoewel we streven naar het up-to-date en correct houden van de informatie, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheidsbeperking
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade wat dan ook voortvloeiend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Extern Gelinkte Websites
Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan van Stichting Actolei. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijven van de standpunten die daarin worden geuit.

Beschikbaarheid
Wij doen er alles aan om de website up-and-running te houden. Echter, Stichting Actolei neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Professioneel Advies
De informatie op deze website is geen vervanging voor professioneel advies. U dient geen actie te ondernemen op basis van informatie verkregen van deze website zonder professionele raadpleging.

Wijzigingen
Stichting Actolei behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.