(+31) 074 – 267 36 31 info@actolei.nl

De Europese Unie heeft het project ‘Samen een Sterk Team!’ meegefinancierd.

Klachten en verbeteringen

Stichting Actolei doet zijn uiterste best om optimale zorg te leveren aan haar cliënten. Binnen stichting Actolei geldt de ambitie klachten te gebruiken om de organisatie te verbeteren. Voor deze zienswijze geldt dat uit elke klacht een verbetervoorstel gehaald kan worden, waarmee de organisatie zichzelf versterkt en klantvriendelijk ontwikkeld.

De algemeen manager is het eerste aanspreekpunt als een cliënt, zijn vertegenwoordig of een medewerker niet tevreden is. Er zal dan in overleg naar een oplossing worden gezocht.

Het kan voorkomen dat een cliënt of diens vertegenwoordiger of medewerker niet tevreden is over de afhandeling van de klacht. De klager moet dan op eenvoudige wijze terecht kunnen bij functionarissen met meer zeggenschap en een meer onafhankelijke rol. Hiervoor worden de volgende faciliteiten geboden in chronologische volgorde:

  1. Elke woensdagochtend is er gelegenheid voor een gesprek met de algemeen manager. Hiervoor dient men zich van tevoren aan  te melden middels email of inschrijflijst
  2. Er dient een verbeterformulier te worden ingevuld (intranet) en te worden ingeleverd bij het secretariaat t.a.v. klachtencommissie, postbus 40 7620 AA BORNE óf per mail.
  3. Bespreking van de klacht (evt. met vertrouwenspersoon)
  4. Bespreking van de klacht met de verantwoordelijk bestuurder
  5. Ondersteuning door interne klachtenfunctionaris
  6. Behandeling van de klacht door zorgbelang Overijssel 074 – 291 35 97 e-mail: ikg@zorgbelang-overijssel.nl

De ontvangst van een schriftelijk ingediende klacht wordt binnen twee kalenderweken na ontvangst bevestigd. De klacht wordt na maximaal vier kalenderweken na ontvangstbevestiging  behandeld.

Verbeterformulier en Klachtenformulier voor cliënten en medewerkers