(+31) 074 – 267 36 31 info@actolei.nl

De Europese Unie heeft het project ‘Samen een Sterk Team!’ meegefinancierd.

Wat als jij als bewoner een klacht hebt?

Klachtenregeling
Ben je het niet eens met een beslissing?
Heb je een probleem?
Ben je ergens boos of verdrietig over?
Heb je een klacht?

Praten
Het is altijd goed om er met iemand over te praten.
Praat eerst met degene waarover de klacht gaat of praat met je persoonlijk begeleider om zo samen de klacht op te lossen. Maar dat kan ook een vriend zijn, of je familie, je mentor of curator.

Interne klachtenfunctionaris
Wil je een klacht indienen?
Heb je daar ondersteuning bij nodig?
Dan kun je naar de klachtenfunctionaris van Actolei.
De klachtenfunctionaris is onpartijdig.
De klachtenfunctionaris zorgt voor informatie, advies en bemiddeling bij klachten.
Hij of zij kan een gesprek regelen met jou alleen of met anderen erbij.
Hij of zij kan ook vertellen hoe je een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie.
Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Contact klachtenfunctionaris

Wil je in contact komen met de klachtenfunctionaris?
Stuur een mail naar klacht@actolei.nl 

We willen de klacht graag snel met jou oplossen. Je helpt ons door het klachtenformulier in te vullen en te mailen naar de klachtenfunctionaris || klacht@actolei.nl

 

Klachtenregeling in eenvoudige taal

Klachtenregeling Actolei

Klachtenformulier (Printen) 

 Klachtenformulier (Digitaal invullen)

 

 

 

Heb je een klacht over onvrijwillige zorg?

Clientvertrouwenspersoon WZD
Heb je een klacht over onvrijwillige zorg dan kun je naar de clientvertrouwenspersoon WZD. De clientvertrouwens persoon zorgt voor informatie, advies en bemiddeling bij klachten rondom onvrijwillige zorg. Hij of zij kan je ook helpen bij het indien van een klacht.

Wil je in contact komen met de clientvertrouwenspersoon WZD?

Margreeth Rebers

Telefoon:  06 – 21 38 51 22 Email: m.rebers@hetlsr.nl

LSR-cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang – Flyer Margreeth Rebers