(+31) 074 – 267 36 31 info@actolei.nl

De Europese Unie heeft het project ‘Samen een Sterk Team!’ meegefinancierd.

Binnen een kleinschalige, transparante organisatie streven wij een warme en zorgrijke omgeving na, zowel in de directe zorgverlening als ook binnen de werksfeer. Lage drempels, betrokken medewerkers en kennisoverdracht vormen het fundament voor onze activiteiten. Stichting Actolei biedt 24-uurs begeleiding aan volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblematiek.

In een landelijke, prikkelarme maar kansrijke omgeving streven wij naar het vergroten van eigenwaarde en creëren van mogelijkheden voor onze bewoners. Actolei biedt met zorglocatie de Scholtenhof kwalitatieve, ontwikkelingsgerichte zorg op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Naast interne deskundigheid en ervaren  medewerkers werken wij samen met een breed netwerk van diverse deskundige instellingen. Ook consulteren wij op individueel niveau naar zorgbehoefte.

Een breed netwerk van deskundigheden en organisaties stelt ons in staat snelle en adequate expertise te bieden op de door ons geboden zorggebieden. Actolei heeft zich ten doel gesteld een veilig en warm thuis te bieden voor haar bewoners.  Daarbij wordt volop aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling om zo eigenwaarde en verzelfstandiging te vergroten. Wij bieden duidelijke structuur en creëren overzicht en veiligheid.