Werken bij Actolei

Werk met voldoening en maak het verschil

Bij zorgorganisatie Actolei bieden we persoonsgerichte zorg, waarbij we nauw aansluiten op de individuele zorgbehoeften van onze bewoners.

Vacature

Lid raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Actolei is, op korte termijn, op zoek naar een lid

Stichting Actolei heeft een Raad van Toezicht (RvT) en deze houdt toezicht op het strategische en organisatorische beleid van de bestuurders en op de wijze waarop de bestuurders de bedrijfsvoering van de stichting uitoefent. De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit in het belang van de stichting en weegt daarbij alle relevante belangen mee. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De leden

hebben elk een aantal aandachtsgebieden zoals bijv. financiën, kwaliteit, HR en ICT. Daarnaast bestaat er een audit- en remuneratiecommissie. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen onafhankelijk als bedoeld in de Corporate Governance Code Zorg.

De tijdsinvestering zal voor de leden 8 tot 12 uur per maand zijn. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding en hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren. Aftreden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster. Aftredende leden zijn een keer herbenoembaar (voor nog eens een periode van vier jaren).

Waar wij voor staan

Jezelf zijn

Plezier

Betrouwbaar

Betrokken

Veiligheid

Profiel

De Raad van Toezicht zoekt een lid die als aandachtsgebied bewonerszaken, medische zaken en ICT heeft. Het algemeen profiel van de raad van toezicht Actolei is conform de Governancecode Zorg 2022. De overige leden hebben elk een eigen aandachtsgebied of aandachtsgebieden.


Daarnaast worden de vijf kernwaarden: Plezier, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid, Jezelf zijn en
Veiligheid, van de organisatie onderschreven.

Algemeen

Elk lid beschikt over;

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met en inzicht in de karakteristieken van het domein VG zorg;
 • Inzicht in het functioneren en besturen van organisaties in een maatschappelijke omgeving;
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Voldoende bestuurlijke ervaring en wijsheid om invulling te kunnen geven aan de rol van lid van Raad van Toezicht;
 • Meerjarige ervaring in het toezichthouden;
 • Een brede maatschappelijke ervaring, met inzicht in maatschappelijke en sociaaleconomische processen, verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Affiniteit met medezeggenschap;
 • Ervaring in de sector zorg strekt tot aanbeveling;
 • Binding met de regio Oost Nederland;
 • Heeft eigentijdse kennis en ervaring op bestuurlijk, strategisch niveau met lerende organisaties, organisaties in ontwikkeling en strategische vraagstukken met oog voor de eisen die ontwikkelingen rondom professionalisering en werkgeverschap stellen aan het strategisch beleid van de organisatie;
 • De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team;
 • Het is belangrijk dat ieder lid van de Raad van Toezicht, en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in het bestaande gezelschap. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de Raad van Toezicht zoals dit overigens voor ieder orgaan van de stichting geldt. Uiteraard moet ieder lid in de gelegenheid zijn om in principe alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.

Werken bij Actolei

Procedure

Ben je na het lezen van dit profiel enthousiast geworden en denk je dat je je hierin herkent? Dan vragen wij je om een motivatiebrief te schrijven en deze te richten aan de Raad van Toezicht van Stichting Actolei. Voor vragen of om kort van gedachten te wisselen over deze functie, kun je een e-mail sturen, waarna telefonisch contact met je wordt opgenomen.

Tijdens de vervolgprocedure zal in ieder geval worden gesproken met vertegenwoordigers van onze medezeggenschapsraden (OR en bewonersraad). Een referentie- en diplomacheck, een VOG en betrouwbaarheidsverklaring, een assessment en een screening kunnen deel uitmaken van de procedure. Mail je sollicitatie voor 21 juni 2024 naar Raad van Toezicht stichting Actolei via info@actolei.nl.

Werken bij

Ontwikkeling binnen Actolei

We vinden het belangrijk dat je jouw kennis kunt bijhouden en je blijft ontwikkelen. Er is daarom veel ruimte voor verdieping en verbreding. Lees hoe onze medewerkers dit doen in onze interviews. Benieuwd naar het werknemersperspectief?

Miranda, begeleider

Miranda is begeleider wonen en soms dagbesteding, met een achtergrond in IG.  Zij maakt deel uit van een kernteam bij Actolei

Heidy, vrijwilliger

Heidy is alweer 7 jaar vrijwilliger bij Actolei en geniet van de prachtige locatie en leuke activiteiten met de bewoners.

Iris, begeleider

Iris is begeleider en student sociaal werk. Zij brengt haar opgedane kennis direct in de praktijk bij onze zorginstelling.